Veiligheid

De Hoeksche Waard is een veilig gebied. Dit wil de ChristenUnie zo houden en waar nodig verbeteren. De wijkagent is daarin samen met Burgernet (Buurt bestuurt) de spil waar alles samenkomt.

Goede buitenverlichting is belangrijk voor het gevoel van veiligheid.

Verder vindt de ChristenUnie dat er goede handhaving nodig is. BOA’s spelen daarin een belangrijke rol.

Drugsgebruik en de daarmee verbonden teelt en handel wil de ChristenUnie tegengaan. Strenge controle en handhaving is op dit gebied dan ook geboden.

Daarom wil de ChristenUnie:

  • Verlichting in donkere gebieden, zoals achterpaden langs huizen, verbeteren in samenwerking met huiseigenaren en huurders;
  • Toezicht op bouwen en evenementen uitbreiden;
  • De norm van één wijkagent per 5000 inwoners moet gehaald worden;
  • De kosten van vandalisme verhalen op daders. De gemeente publiceert hierover door middel van een ‘vandalismemeter’.
  • Uitbreiding van het aantal BOA’s voor goede handhaving;
  • Goede samenwerking tussen wijkagenten en Buurt Bestuurt.