Economie

Het gaat goed met de landelijke economie. Daar profiteert ook de Hoeksche Waard van. Iedereen moet daarvan kunnen meegenieten. Dus ook de mensen met een lager inkomen.

Van belang is dat bedrijven in alle sectoren van de economie een plek hebben in de Hoeksche Waard zodat er werkaanbod op alle niveaus is. Maatwerk is hierin wederom het uitgangspunt.

Daarom wil de ChristenUnie:

 • Aanbod van werk op het eiland voor iedereen;
 • Snel internet in de hele Hoeksche Waard;
 • Leegstand bedrijventerreinen tegengaan;
 • Geen nieuwe aanleg van bedrijventerreinen in het buitengebied maar verbeteren en herstructureren van oude terreinen;
 • Goede bereikbaarheid van en voor bedrijven is van belang voor ontwikkeling van bedrijven;
 • Leegstand detailhandel tegengaan door een leegstandsverordening en intensief overleg onroerend goed eigenaren;
 • Starters-, blijvers-, en duurzaamheidsleningen worden gehandhaafd.

 Startende ondernemers zijn waardevol, juist ook nu het economisch beter gaat. De ChristenUnie wil dat de gemeente hen ondersteunt waar nodig. Hierin zijn ook andere ondernemers met ervaring belangrijk om te betrekken als zogenaamde ‘buddy-ondernemers’. 

Daarom wil de ChristenUnie:

 • Samen met de ondernemersvereniging ondersteuning geven aan startende ondernemers;
 • Hulp aan bieden om de weg te vinden in regelgeving;
 • De start van ondernemers financieel verlichten door in het begin geen lokale belasting te heffen als de winst laag is.

Zondagsrust

Economische groei is mooi en de ChristenUnie wil dit graag stimuleren. Echter, de ChristenUnie is tegen een 24-uurs economie. Een collectieve dag van rust is van wezenlijk belang voor iedereen. De zondag is daarvoor de meest uitgelezen dag.

 

Daarom wil de ChristenUnie:

 • Geen uitbreiding van de koopzondagen in de Hoeksche Waard;
 • Activiteiten die de rust van de omgeving op zondag hinderen zo veel mogelijk tegengaan.