Campagne

Samen Recht Doen

Speerpunten

 • Omzien naar elkaar
  • Gratis openbaar vervoer voor mensen met een laag inkomen
  • Uitkering voor maatschappelijke participatie verhogen van EUR 100 naar EUR 150 per jaar
  • Terugdringen van drugsgebruik onder jongeren
  • Sportmogelijkheden voor iedereen toegankelijk en betaalbaar, publieke sport toestellen
  • Maatwerk en aandacht voor iedereen die in armoede leeft
 • Klimaat
  • Zonnepanelen boven gemeentelijke parkeerplaatsen zoals recreatieoord Binnenmaas
  • Bloemrijke bermen en aanplanten van meer bomen
  • Lokale buffers voor energieopslag
  • Vlas produceren als natuurlijk isolatiemateriaal
  • Stimuleren van schone lucht
 • Vervoer
  • Hogere frequentie busverbindingen met regio Rotterdam en Drechtsteden
  • Meer veilige fietsroutes met slimme verlichting
  • Meer openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s
 • Wonen
  • Meer betaalbare woningen voor starters en jongeren
  • Ruimte voor woon(zorg)initiatieven waarbij bewoners elkaar ondersteunen (Knarrenhofjes)
  • Meer ruimte voor het splitsen van woningen