Contact

gemeenteraadslid:

Alma Vervelde-Tuk (fractievoorzitter) 06-27232176 of alma.vervelde@gemeentehw.nl

gemeenteraadslid:

Jan van Westen 06-21236383 of jan.vanwesten@gemeentehw.nl

burgerraadslid:

Jurrian Hensen jurrian.hensen@gemeentehw.nl

burgerraadslid:

Kees van Pelt (tevens fractiemedewerker) kees.vanpelt@gemeentehw.nl

wethouder:

Huibert Steen 06-83167454 bestuur@gemeentehw.nl

ChristenUnie Hoeksche Waard

Mocht u vragen en/of suggesties hebben dan kunt u onze (burger)raadsleden als volgt bereiken:

raadslid Alma Vervelde 06-27232176 (fractievoorzitter) of via alma.vervelde@gemeentehw.nl (portefeuilles: bestuur, onderwijs, financiën en economie)

raadslid Jan van Westen 06-21236383 of via jan.vanwesten@gemeentehw.nl (portefeuilles: mobiliteit, infrastructuur en landbouw)

burgerraadslid Kees van Pelt via kees.vanpelt@gemeentehw.nl (portefeuilles: cultuur, erfgoed, sport en sociaal domein)

burgerraadslid Jurrian Hensen via jurrian.hensen@gemeentehw.nl (portefeuilles: ruimte, wonen, en jeugd(preventie)

of onze wethouder

Huibert Steen 06-83167454 of via bestuur@gemeentehw.nl

(portefeuilles: participatiewet en sociale zekerheid, onderwijs, leerlingenvervoer en leerplicht, armoedebestrijding en duurzaamheid voor inwoners)

 

  

Voor vragen over de Vereniging ChristenUnie Hoeksche Waard

neem contact op met:

Rini de Moed

06-30293222

info@hoekschewaard.christenunie.nl

webmaster: Kees van Pelt

webmaster@hoekschewaard.christenunie.nl

Partijbureau

Het landelijk partijbureau van de ChristenUnie, het Wetenschappelijk Instituut de Mr. G. Groen van Prinstererstichting, de Bestuurdersvereniging en PerspectieF, ChristenUnie-jongeren zijn gevestigd in Amersfoort.

Bezoekadres

Piet Mondriaanlaan 48, 3812 GV Amersfoort

> Routebeschrijving

Correspondentieadres

Postbus 439, 3800 AK Amersfoort
Telefoon: 033-4226969 (maandag t/m vrijdag 10.00 tot 16.00 uur)
E-mail: info@christenunie.nl

N.B. Uw mail wordt altijd gelezen en doorgestuurd naar de relevante medewerker(s). Gelet op het grote aantal mails dat wij dagelijks ontvangen, kunnen wij u helaas niet garanderen dat elke mail persoonlijk beantwoord wordt.

Overige mailadressen

Verkiezingsprogrammacommissie - vpc@christenunie.nl
Landelijk Bestuur - bestuur@christenunie.nl
Ledenadministratie - ledenadministratie@christenunie.nl
Bestuurdersvereniging - bestuurdersvereniging@christenunie.nl
Adviseurs lokale afdelingen - advies@christenunie.nl
Opleidingscentrum - opleiding@christenunie.nl
Redactie ledenmagazine - magazine@christenunie.nl
Functionaris Gegevensbescherming/Privacyteam - privacy@christenunie.nl
Webredactie (inhoud) - webredactie@christenunie.nl
Webmaster (techniek) - webmaster@christenunie.nl
Vertrouwenspersoon - vertrouwenspersoon@gewoonjonathan.nl
Wetenschappelijk Instituut - wi@christenunie.nl
Redactie Groen - redactiegroen@christenunie.nl
Jongerenorganisatie (PerspectieF) - info@perspectief.nu

Bankrekeningnummers

NL55 RABO 0372 9300 18 t.n.v. ChristenUnie te Amersfoort
NL98 RABO 0123 0182 50 t.n.v. Mr. G. Groen van Prinstererstichting te Amersfoort
NL62 RABO 0372 9611 26 t.n.v. PerspectieF, ChristenUnie-jongeren te Amersfoort
NL82 RABO 0385 9623 55 t.n.v. Bestuurdersver. ChristenUnie te Amersfoort

Tweede Kamerfractie

Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 67, 2594 AC Den Haag
> Meer informatie

Telefoon
De fractie heeft een telefonisch spreekuur op dinsdag en donderdag van 10.00-12.00 uur. Zij zijn dan bereikbaar op 070-3183057

De ChristenUnie ontvangt een groot en toenemend aantal anonieme telefonische oproepen. Om die reden hebben we moeten besluiten om geen telefoongesprekken van afgeschermde nummers meer aan te nemen.

Correspondentieadres: Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
E-mail: christenunie@tweedekamer.nl

N.B. Uw mail wordt altijd gelezen en doorgestuurd naar de relevante medewerker(s). Gelet op het grote aantal mails dat wij dagelijks ontvangen, kunnen wij u helaas niet garanderen dat elke mail persoonlijk beantwoord wordt.

Bent u bestuurder voor de ChristenUnie (raadslid, wethouder, Statenlid, etc.) en heeft u een vraag voor de Tweede Kamerfractie, dan verzoeken wij u om niet het algemene mailadres te gebruiken, maar rechtstreeks de relevante medewerkers te benaderen.

Voor afspraken en/of uitnodigingen t.b.v. het Kamerlid kunt u hen via hun eigen adressen mailen: