Niets anders dan recht doen

woensdag 23 februari 2022 11:41

Een miljoen mensen in Nederland verkeert in financiële problemen. Veel ZZP-ers hebben het zwaar, veel met name jongvolwassenen hebben last van een burn-out. Talrijke ouderen voelen zich overbodig en voor jonge mensen is het betreden van de woningmarkt bijna onmogelijk. Er zijn veel problemen in Nederland, in de Hoeksche Waard. Dat was ook het geval in de tijd van Micha in Israël. Er waren toen veel misstanden. Huizen werden afgenomen van mensen, berovingen vonden plaats, vrouwen en kinderen werden verwaarloosd, steekpenningen aangenomen. Vandaar dat Micha namens de Heer zegt: ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God’ (Micha 6:8). Heldere taal. We worden opgeroepen recht te doen aan mensen. Dat willen we ook heel concreet als ChristenUnie in de Hoeksche Waard doen. Ieder mens is waardevol. Daarom willen we aandacht schenken aan mensen die extra zorg nodig hebben, armoede bestrijden (bijvoorbeeld door gratis openbaar vervoer voor minima), goed zorg dragen voor onze natuur en bijdragen aan een veilige jeugd voor onze jongeren. En we willen ons inzetten om zoveel mogelijk woningen voor jonge mensen te realiseren en de lokale economie en bedrijven steunen. Zo willen we recht doen aan iedere inwoner van onze gemeente, in het bijzonder aan hen die kwetsbaar zijn. U leest het allemaal in ons verkiezingsprogramma. Jezus zegt: ‘Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden.’ Dat proberen wij als ChristenUnie Hoeksche Waard zoveel mogelijk in de praktijk te brengen. Zodat ieder het gevoel heeft dat ‘ie meetelt!

Kees Groenendijk

Bestuursvoorzitter ChristenUnie Hoeksche Waard

« Terug