Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022

maandag 12 juli 2021 10:23

Voorbereidingen

Het bestuur van de ChristenUnie Hoeksche Waard is momenteel druk doende met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Daartoe zijn een aantal commissies benoemd, te weten: de selectiecommissie, de programmacommissie, het campagneteam.

De selectiecommissie

Deze commissie heeft als taak een advies kandidatenlijst samen te stellen van mensen die aan de politieke profilering van de ChristenUnie in de Hoeksche Waard gestalte willen geven. Ook is een mengeling van continuïteit en vernieuwing gewenst, evenals een geografische spreiding uit de hele Hoeksche Waard en diversiteit van de kandidaten qua kennis, man/vrouw verdeling en leeftijd. De selectiecommissie bestaat uit Marco de Jong (voorzitter), Erik Spaans (bestuurssecretaris), Jur Vermeulen (penningmeester bestuur) en Miranda Grinwis (CU Goeree-Overflakkee). Als lid van de ChristenUnie heeft u als het goed is een brief ontvangen met de uitnodiging om te overwegen u kandidaat te stellen. U kunt u ook beschikbaar stellen als lijstduwer.

Programmacommissie

Ook is er een programmacommissie benoemd. Deze commissie heeft als taak het schrijven van een helder verkiezingsprogramma. Daarbij behoren vanzelfsprekend de christelijke identiteit en uitgangspunten van onze partij naar voren te komen, evenals de vele thema’s die spelen, toegespitst op de lokale situatie van de Hoeksche Waard. Ook trachten we in het programma verantwoording af te leggen van wat er in de afgelopen jaren gedaan en bereikt is. Tevens worden een aantal speerpunten uitgekozen. Over onder anderen de volgende thema’s wordt geschreven: bestuur van de gemeente, financiën, economie, veiligheid, mobiliteit, infrastructuur, duurzaamheid, landbouw biodiversiteit, jeugd, jeugdpreventie (drugs, alcohol, vuurwerk), wonen (betaalbare woningen, starterswoningen), onderwijs, participatiewet, leerlingenvervoer, armoede en schulden (sociale zekerheid). De fractieleden, burgerraadsleden en wethouder leveren ook een aandeel aan het programma. De programmacommissie bestaat uit: Marco de Jong (redactielid landelijk basisprogramma), Erik Spaans (bestuurssecretaris) en Kees Groenendijk (bestuursvoorzitter)

Campagneteam

Het campagneteam draagt er zorg voor dat in de periode voor de verkiezingen de aandacht en belangstelling wordt gewekt voor de idealen en programmapunten van de ChristenUnie Hoeksche Waard. Ideeën voor een aanstekelijke campagne worden geïnventariseerd en uitgedacht. Tevens wordt een kort campagneplan geschreven. Het campagneteam schakelt zoveel mogelijk kandidaten van de lijst en andere betrokkenen in voor verschillende campagneactiviteiten. In ieder geval wordt weer een lijst met 10 speerpunten opgesteld, die wij als CU-Hoeksche Waard van groot belang vinden. Ook denken we aan een caravan, waarmee we in de dorpen aandacht kunnen genereren. Fractieleden, burgerraadsleden, wethouder en bestuursleden zijn daar bijvoorbeeld aanwezig voor een gesprek. Het campagneteam bestaat uit de volgende leden: Alma Vervelde (fractievoorzitter), Kees van Pelt (burgerraadslid) en Rini de Moed (bestuurslid). Punten in verkiezingsprogramma Hebt u opmerkingen of aandachtspunten voor het verkiezingsprogramma, schroomt u niet ze door te geven of met ons daarover in gesprek te gaan. Wilt u dan contact opnemen met de secretaris van de programmacommissie, Erik Spaans, secretaris@hoekschewaard.christenunie.nl.
Opgeven campagneactiviteiten
Hebt u ideeën voor campagneactiviteiten of wilt u zelf meedoen aan de campagne, bijvoorbeeld door te folderen of het bemensen van een stand, neemt u dan contact op met Rini de Moed van het campagneteam, rdemoed@schmidtzeevis.nl.

Stalling ChristenUnie-caravan

Wij zijn in verband met de verkiezingscampagne van plan een caravan aan te schaffen en deze het ChristenUnie-blauw te geven. Is er iemand die ruimte heeft om de caravan te stallen of iemand kent bij wie dat kan? Wilt u dat doorgeven aan Erik Spaans, secretaris@hoekschewaard.christenunie.nl.

Woensdag 17 november: Algemene Ledenvergadering

Op D.V. woensdag 17 november om 19.30 uur houden wij de Algemene Ledenvergadering van de Afdeling ChristenUnie Hoeksche Waard in ‘De Schaapskooi’, Kerkstraat 18, 3386 AK Klaaswaal. Op de agenda staat de vaststelling van de kandidatenlijst en het vaststellen van het verkiezingsprogramma. U wordt van harte voor deze vergadering uitgenodigd. De concept kandidatenlijst en het concept verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2022 van de ChristenUnie Hoeksche Waard wordt u bijtijds toegezonden. Noteert u deze datum alvast in uw agenda!

Groet

Voor nu wensen wij u een mooie en ontspannen zomerperiode en Gods zegen.
Namens het bestuur,
Erik Spaans, bestuurssecretaris
Kees Groenendijk, bestuursvoorzitter

« Terug